سفارش تبلیغ
صبا

90/9/26
1:5 صبح

در جوانی پاک بودن ....(2)

بدست Mahdi Hossini در دسته عفت - پاکدامنی
جوانی - اخلاق جنسی

الف ) کلیات و تدابیر هدایت گر

 

1-      تقدیس ازدواج

2-     نکوهش تجرد

3-     تسریع در امر ازدواج ( در زمان مناسب ؛ بخصوص در مورد دختران )

4-     تلاش در برطرف کردن موانع ازدواج (به عقیده خودم مهم ترین راه همین است )

5-     ازدواج موقت (با توجه به همه جوانب و واقعیت های موجود و ظرفیت های جامعه )

6-     تلاش در تقویت ایمان به خدا ، باور به معاد و تقویت بنیاد های عقیدتی و معنوی

7-     پیوند با الگوهای متعالی و مقدس و ارتباط روحی و معنوی با پیامبر اکرم (ص) و معصومین (س)

8-     تلاش در ایجاد و تقویت رابطه صمیمانه تر بین والدین و فرزندان ( استحکام روابط خانوادگی )

9-     توجه به این نکته که این فاصله امتحانی است برای انسان که پاک و ناپاک از هم متمایز شوند .

10-  توجه به عواقب پلید بی عفتی و شهوت رانی از جمله کمی حافظه  ، آبروریزی ، عذاب وجدان  

11-  توجه به قدرت عقل و وجدان  و فطرت پاک انسانی در بازدارندگی از شهوت پرستی و سلطه نفس

12-  تفکر در جایگاه انسان و مقام منیع انسانیت

13-  توصیه به حیا ء

14-  توصیه به عفت

15-  توصیه به غیرت ورزی